Nye regler for miljøzoner i Danmark

Som bekendt er der indført miljøzoner for de største byer i Danmark. Det betyder, at ældre dieseldrevne varebiler, lastbiler og busser ikke længere må køre i bestemte områder i København, Aarhus, Aalborg og Odense.


Nu er der yderligere forbud på vej, og denne gang rammer det de ældre dieseldrevne personbiler.

Hvad omfatter de nye regler?

Helt konkret betyder de nye lovændringer, at diesel personbiler fra Euronorm 4 eller ældre ikke må køre ind i de allerede kendte miljøzoner.

De præcise omstændigheder for lovændringer er stadig under forhandlinger, da det er op til den enkelte kommune at bestemme, hvorvidt lovændringen skal gennemføres. Der skal gå mindst ni måneder fra beslutningen træffes til, at den træder i kraft. Det betyder, at miljøzonekravene for personbilerne tidligst er gældende i 2023.

Hvad er Euronorm?

En Euronorm fortæller overordnet noget om en bils miljøegenskaber, og hvor meget den må udlede af skadelige stoffer, partikler og N0x’er, som er betegnelsen for de kvælstoffiltre, der er sundhedsskadelige for mennesker. Alle benzin- og dieselbiler er typegodkendt efter en Euronorm fra 1-6.

Hvor mange biler bliver ramt af de nye regler?

I alt er der ifølge Bilstatistik.dk 77.600 personbiler, som bliver ramt af lovændringen. Antallet er spredt ud på de fire største byer i Danmark, hvorfor der er 4.294 biler på Frederiksberg, 2.356 biler i Aarhus, 1.825 i Odense og 952 biler i Aalborg, som bliver ramt.

Hvis forbuddet bliver indført i de forskellige kommuner, er det muligt for de pågældende biler at få eftermonteret et partikelfilter. Herefter skal bilen i synshal, hvor filteret skal testes og registreres i DMR.

Her er miljøzonerne placeret

Her kan du se miljøzonerne for Odense, Aarhus, Aalborg og København. Tjek de specifikke områder ud her

Har du brug for objektiv bilrådgivning?

Vi har dygtige rådgivere siddende på kontorer i København, Odense og Aarhus, som altid sidder klar at se objektivt på dine billøsninger.