Konfiskering af leasingkøretøj ved vanvidskørsel

For første gang har højesteret afsagt en dom om vanvidskørsel, som kan få konsekvenser for fremtidens leasingbranche.

Hvad handler sagen om?

Den 31. marts 2021 blev der vedtaget nye regler om vanvidskørsel. De nye regler betyder, at alle biler der benyttes til vanvidskørsel bliver konfiskeret, uanset om der er tale om en ejet, lånt eller leaset bil.

Allerede kort tid efter den nye lovændring trådte i kraft, skete der en forseelse som blev kategoriseret som vanvidskørsel, og der er nu faldet dom i denne sag.

Sagen omhandler en leasingtagers ægtefælle, som kørte 103 km/t i en 50 km/t-zone. Leasingselskabet gjorde i sagen krav på at få bilen tilbage, men højesteret bestemte at bilen måtte konfiskeres, og at dette ikke strider imod EU’s menneskerettighedskonvention.

Det pågældende leasingselskab står nu derfor med en tabt værdi i køretøjet, og er nu nødsaget til at rette erstatningskrav mod ægtefællen og leasingtageren, hvis man skal gøre sig forhåbninger om nogen form for økonomisk erstatning.

Hvad betyder sagens udfald for fremtiden?

Den pågældende sag er helt sikkert kun den første af mange, og udfaldet af netop denne sag kan derfor få stor betydning for udfaldet af fremtidige sager om vanvidskørsel.

Da denne sag fungerede som en prøvesag inden for dette område, kommer den uden tvivl til af danne præcedens for lignende sager i fremtiden. De kommende sager om vanvidsbilisme kommer til at blive afgørende for retspraksis på dette område, og hvordan udfaldet bliver på domme i lignende sager.

Find din næste bil nu

Har du brug for rådgivning til at finde din næste bil eller andre relevante spørgsmål, så tag fat i os allerede i dag.

Telefon: +45 72 100 011

Email: info@flexlease.nu