Nye satser for beregning af fri bil

Den 1. januar 2023 ændrer satserne for beskatning af fri bil sig. 

Hvad betyder de nye satser for værdien af fri bil?

De nye satser for beregning af fri bil, der trådte i kraft d. 1. juli 2021 betyder, at det beløb der skal indberettes som værdi af fri bil til medarbejdere, ændrer sig i de kommende år.

Ændringerne i satserne er delt op i tre forskellige kategorier, hvor der i de kommende år frem til 2025 både vil være fald og stigninger, alt efter hvilken bil der er tale om. For biler med en værdi under 300.000 falder procentsatserne, mens satserne på biler med værdi over 300.000 kommer til at stige. Især miljøtillægget kommer til at stige betydeligt fra 250% (2021) til 700% (2025).

Overordnet set kommer det til at betyde, at værdien af fri bil på dyrere biler med en høj CO2-ejerafgift, kommer til at stige frem til 2025.

Hvordan ser de kommende ændringer ud?

I tabellen nedenfor kan du se, hvordan de nye satser ændrer sig frem til 2025.

Nye satser frem til 2025
2021 2022 2023 2024 2025
Bilens værdi:
Under 300.000 kr.
24,5 % 24 % 23,5 % 23 % 22,5 %
Bilens værdi:
Over 300.000 kr.
20,5 % 21 % 21,5 % 22 % 22,5 %
Miljøtillæg 250 % 350 % 450 % 600 % 700 %

Sådan beregnes beskatningen

I tabellen nedenfor kan du se et eksempel på en beregning af beskatningen af fri bil i 2023, hvor bilens værdi er på 400.000 kr. med en miljøafgift med 640 kr.

Procentsats Beregning Beskatning
Bilens værdi under 300.000 23,5 % 300.000 x 0,235 70.500
Bilens værdi over 300.000 21,5 % 100.000 x 0,215 21.500
Miljøafgift 450 % 640 x 4,5 2.880
Total beskatning årligt 94.880

Som det kan ses i ovenstående beregning, ender den totale årlige beskatning på 94.880 kr., hvilket giver en månedlig beskatning på 7.907 kr., som er den værdi virksomheden skal indberette til SKAT sammen med den pågældende medarbejders løn.

Find din næste bil nu

Har du spørgsmål til de kommende ændringer, eller brug for rådgivning til at finde din næste bil, så tag fat i os allerede i dag.

Telefon: +45 72 100 011

Email: info@flexlease.nu